อุปกรณ์การแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์

มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถผลิตสินค้าที่ปราศจากโลหะหนักทั้ง9ชนิด ผ่านมาตรฐาน RoHs ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยกับผู้สัมผัสกับพีวีซีชีทได้ สินค้าของบริษัทจึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลาย เช่น พลาสเตอร์ยา, ผ้ายางโรงพยาบาล หรือถุงปัสสาวะ

ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. 
02 221 1572
Line : 
mpipsc
Email : 
info@mpi.co.th
Metropolitan Plastic Industry Co.,Ltd เสื่อน้ำมัน พลาสติกใส