อุปกรณ์การแพทย์

มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถผลิตสินค้าที่ปราศจากโลหะหนักทั้ง9ชนิด ผ่านมาตรฐาน RoHs ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยกับผู้สัมผัสกับพีวีซีชีทได้ สินค้าของบริษัทจึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลาย เช่น พลาสเตอร์ยา, ผ้ายางโรงพยาบาล หรือถุงปัสสาวะ


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +662-420-2228
Line : @mpipsc
Email : p2008500@gmail.com
บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
Metropolitan Plastic Industry Co., Ltd