พลาสติกปูบ่อ ไบโอแก๊ส

พลาสติกพีวีซี สามารถนำมาสร้างบ่อไบโอแก๊ส (Biogas) โดยผลิตแก๊สจากมูลสัตว์หรือซากพืช ปูบ่อขยะ บ่อเก็บน้ำ ปูบ่อบำบัดน้ำเสีย ปูรองพื้นนาเกลือ คลุมบ่อ ปูบ่อ


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +662-420-2228
Line : @mpipsc
Email : p2008500@gmail.com
บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
Metropolitan Plastic Industry Co., Ltd