ตุ๊กตาเป่าลม

ตุ๊กตาเป่าลม (Inflatable toy)

ตุ๊กตาเป่าลม ที่ทำมาจาก PVC ชีท ขึ้นรูปทำเป็นของเล่น เช่น ตุ๊กตาเป่าลม หรือทำเป็นแพยางได้อย่างลงตัว

Contact Supplier
Tel. 
02 221 1572
Line : 
mpipsc
Email : 
info@mpi.co.th
Metropolitan Plastic Industry Co.,Ltd