ลายนูน

               บริษัทฯ มีบริการสลิทม้วนพลาสติก ซึ่งเป็นการแบ่งพลาสติกตามความกว้าง เป็นท่อนเล็กๆได้ และยังมีบริการขึ้นลายพลาสติกโดยการปั๊มนูน (EMBOSS) ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก PE หรือ PVC เพื่อเพิ่มความสวยความ หรือเพิ่มมิติให้สินค้าของคุณ หรือสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ไปใช้อุตสาหกรรมยางรถยนต์ หรือ ทำปลาสเตอร์ยา เป็นต้น โดยมีลายEMBOSSให้ลูกค้าเลือกถึง 70ลาย

Emboss 835(EMD)

Emboss 834(EMC)

Emboss 833(EMB)

Emboss 832(EMA)

Emboss 831

Emboss 828

Emboss 827

Emboss 826

Emboss 825

Emboss 824

Emboss 823

Emboss 822

Emboss 524